Globala målen

Föreläsningar om Globala målen

Globala målen rör oss alla. Och vi har mindre än 10 år på oss innan de ska nås. Men vad handlar det om? Vad är det som står på spel? Och hur svårt är det att nå dit?

I en serie föreläsningar reder vi ut begreppen, med fokus på de mest grundläggande byggstenarna.

Människan. Grunden till allt som rör de Globala målen är vi människor. Vilka är vi och var kommer vi ifrån? Varför blir det som det blir? En inblick i vilka vi människor är som art kan hjälpa till att förstå varför vi krockar med resten av ekosystemet. Och varför har vår syn på naturen ändrats så drastiskt de senaste 50 åren?

Samhället. Det finns stora utmaningar när det gäller att ställa om till ett hållbart samhälle. Men vilka är de? Och hur kan ett hållbart samhälle se ut? Genom att fokusera på våra största problemområden och förstå grunderna till varför det ser ut som det gör, så går det också att få en bild av hur det skulle kunna se ut istället. Är ett hållbart samhälle egentligen så svårt att få till om vi vill?

Företagen. De flesta företag idag har idag en uttalad hållbarhetsstrategi. Men hur effektiva är just ditt företags satsningar? Det är viktigt kvalitetssäkra hållbarhetsmålen så att de inte bara blir tomma ord. Våga vägra Green-washing, det finns så mycket mer att vinna på att vara hållbar – på riktigt. 

Du och jag. Vad kan man själv göra? Hur stor del av omställningen ligger på oss som privatpersoner och konsumenter? Och är det rimligt att det ligger så mycket ansvar på oss vanliga människor? Eller borde det rent utav ligga ännu mer ansvar på oss?

Behöver du hjälp med de här frågorna? Jag kommer gärna och föreläser om de här ämnena eller genomlyser ditt företags hållbarhetsplaner. I över tio år har jag föreläst om de här frågorna för kommuner, skolor, företag och privatpersoner. Mina samarbeten inkluderar till exempel Globala skolan, Naturvårdsverket, Länstyrelsen och Naturskyddsföreningen.

Rulla till toppen